Norges Bank

Norges Banks kredittavtale med Sedlabanki Islands

Norges Bank og Sedlabanki Islands inngikk i mai 2008 en kredittavtale som ga Sedlabanki Islands anledning til å låne opp til EUR 500 millioner når og hvis behov oppstår. Avtalen løp opprinnelig ut 2008. Norges Bank offentliggjorde 3. november 2008 at banken forlenget avtalen ut 2009 under visse betingelser. Samtidig sa Norges Bank seg villig til å yte Sedlabanki Island et lån på EUR 500 millioner med løpetid inntil 5 år. Et slikt lån var betinget av at Norges Bank fikk garanti fra den norske staten. I en pressemelding fra Finansdepartementet 3. november 2008 uttalte finansminister Kristin Halvorsen at regjeringen så snart som mulig ville legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag om statsgaranti for et slikt lån.

Norges Bank forutsatte videre for sine lån at IMFs styre godkjente låneprogrammet med Island og at også andre land ville bidra med finansiering. Disse betingelsene er nå oppfylt. IMFs styre godkjente 19. november 2008 Islands stabiliseringsprogram (Stand-By arrangement). Det vises til omtale på IMFs webside. I en felles uttalelse fra finansministrene fra Danmark, Finland, Norge og Sverige av 20. november 2008 fremgår det at alle disse landene vil yte mellomlangsiktig finansiering til Island innenfor rammen av det IMF-støttede programmet. Det vises til pressemelding på Finansdepartementets webside.

Sveriges Riksbank og Danmarks Nationalbank har 20. november 2008 også forlenget sine kredittavtaler med Sedlabanki Islands.

Publisert 20. november 2008 17:00