Norges Bank

Norge tilbyr lånemidler til IMF

Finansminister Kristin Halvorsen har 27. mars 2009 sendt et brev til IMFs Managing Director, Dominique Strauss-Kahn, med tilbud om å stille ekstra lånemidler til disposisjon for IMF. Det vises til Finansdepartementets hjemmeside. Norges Bank foreslo i brev av 12. mars 2009 at Norge går i dialog med IMF om en eventuell trekkrettighet for IMF.

Det vises også til pressemelding fra IMF.

Publisert 28. mars 2009 10:00