Publisert 19. mars 2015 10:00
Rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 1/15
Øystein Olsen om rentebeslutningen