Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,25 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

– Styringsrenten ble redusert i desember for å motvirke faren for en markert nedgang i norsk økonomi som følge av en lavere oljepris. Så langt har utslagene i realøkonomien vært relativt små, og boligprisene fortsetter å stige mye. Styringsrenten holdes derfor uendret nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som ventet. Prisveksten er nær 2,5 prosent. Arbeidsledigheten har holdt seg stabil og vært litt lavere enn ventet. Samtidig er utsiktene fremover litt svakere enn i desember. Oljeprisen har falt videre, og aktiviteten i petroleumsnæringen kan avta mer enn tidligere antatt. Lønnsveksten i fjor ble lavere enn lagt til grunn, og det er forventninger om at lønningene også fremover øker noe mindre enn tidligere anslått. Flere sentralbanker har de siste månedene foretatt lettelser i pengepolitikken, og den ventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet ut i tid.

– Hvis utviklingen i økonomien fremover blir om lag som anslått, er det utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør holdes uendret på 1,25 prosent og at styringsrenten bør ligge i intervallet ½–1½ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 18. juni 2015.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. mars 2015 10:00

45:00

Rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 1/15

02:07

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 19. mars 2015 10:00