Norges Bank

Pressemelding, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2015

Norges Bank har sendt Finansdepartementet det kvartalsvise rådet om krav til motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Rådet offentliggjøres når departementet har fattet sin beslutning. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 1/15.

Gjelden i husholdningene vokser fortsatt noe raskere enn inntektene. Gjeldsveksten i bedriftene er mer moderat. Utviklingen i samlet kreditt tyder isolert sett ikke på at de finansielle ubalansene har økt. På den annen side har boligprisene og prisindikatoren for næringseiendom steget markert.

– Den sterke veksten i eiendomsprisene kan føre til at gjeldsveksten tiltar. Oppgangen i bolig- og næringseiendomsprisene kan være tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bufferkravet ble i desember 2013 fastsatt til 1 prosent fra 30. juni 2015. De særskilte kapitalkravene til de systemviktige bankene trappes videre opp fra sommeren neste år.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. mars 2015 10:00

45:00

Rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 1/15

Publisert 19. mars 2015 10:00