Norges Bank

Kunnskapsbanken

Hvordan får vi betalt?

Det finnes i hovedsak to typer penger i betalingssystemet: sedler og mynter utstedt av Norges Bank (kontanter), og innskudd på bankkonto (kontopenger).

Når en betaling gjøres opp med sedler og mynter, overføres pengene umiddelbart mellom betaler og mottaker på stedet.

Ved oppgjør i kontopenger kan vi benytte ulike betalingsinstrumenter, slik som betalingskort, app og nettbank. Betalingen formidles da fra betalers konto til mottakers konto gjennom et omfattende elektronisk betalingssystem. Det endelige oppgjøret mellom betalers og mottakers bank gjøres i sentralbanken.

Enten du bruker kontanter eller kontopenger skal betalingssystemet sikre at betalingen skjer raskt og trygt. Norges Bank er kjernen i dette systemet.

Vi bruker betalingskort flest ganger

De siste årene har det vært sterk vekst i bruken av betalingskort i Norge. I gjennomsnitt drar hver nordmann bankkortet over 400 ganger i året. Målt i antall transaksjoner er derfor betalingskort det viktigste betalingsinstrumentet i Norge i dag.

Vi overfører mest penger via girobetaling

Men selv om vi bruker kortet flest ganger, overfører vi mer penger via girobetaling. En typisk girobetaling via nett- og mobilbank overfører et vesentlig større beløp enn en typisk kortbetaling. Målt i pengeverdi er derfor nettbank det viktigste betalingsinstrumentet.

Kontanter utgjør en synkende andel av pengemengden

Den gjennomsnittlige verdien av kontanter i omløp har siste tre år vist en svak nedgang og utgjør omtrent 45 milliarder kroner.. Samtidig øker mengden av kontopenger. Samlet sett fører dette til at kontanter utgjør en synkende andel av den totale pengemengden. Går vi mot et kontantfritt samfunn? Kontanter vil fortsatt være tilstede i overskuelig fremtid, men hvor mye de brukes i det daglige er i grunnen opp til deg.

Publisert 10. april 2019 18:55