Norges Bank

Kunnskapsbanken

Sentrale spørsmål og begreper i økonomien og det finansielle systemet - kort forklart

Styringsrenten

Inflasjon og pengepolitikk

Finansiell stabilitet

Penger og betalingssystem

Kunnskapssenteret

Norges Banks kunnskapssenter

I kunnskapssenteret kan elever i videregående skole spille et interaktivt rollespill som utfordrer dem til sammen å løse sentrale problemstillinger i en økonomi.

Kunnskapssenteret

Foredrag

Fagdag
Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache intervjues av veileder i Kunnskapssenteret

Fagdag for lærere

Norges Banks kunnskapssenter inviterer hvert år til seminar for lærere som underviser i økonomi i videregående skole.