Norges Bank

Kunnskapsbanken

Sentrale spørsmål og begreper i økonomien og det finansielle systemet - kort forklart

Styringsrenten

Hvordan blir styringsrenten styrende?

Når komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet bestemmer hva styringsrenten skal være, setter de rentene bankene skal få på sine innskudd og lån i Norges Bank. Dette er første skrittet på veien mot at styringsrenten påvirker andre renter i økonomien.

Inflasjon og pengepolitikk

Finansiell stabilitet

Hvorfor er banker så viktige?

Et velfungerende finansielt system er grunnleggende for en moderne økonomi, og bankene utfører viktige funksjoner for samfunnet. Derfor må de være sikre.

Penger og betalingssystem

Hvordan får vi betalt?

Det finnes i hovedsak to typer penger i betalingssystemet: sedler og mynter utstedt av Norges Bank (kontanter), og innskudd på bankkonto (kontopenger).

Kunnskapssenteret

Kunnskapssenteret Norges Banks kunnskapssenter

I kunnskapssenteret kan elever i videregående skole spille et interaktivt rollespill som utfordrer dem til sammen å løse sentrale problemstillinger i en økonomi.

Foredrag

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache intervjues av veileder i Kunnskapssenteret

Fagdag Fagdag for lærere

Norges Banks kunnskapssenter inviterer hvert år til seminar for lærere som underviser i økonomi i videregående skole.