Norges Bank

Kunnskapsbanken

Sentrale spørsmål og begreper i økonomien og det finansielle systemet - kort forklart

Styringsrenten

Inflasjon og pengepolitikk

Finansiell stabilitet

Penger og betalingssystem

Kunnskapssenteret

Norges Banks kunnskapssenter

Kan du lære om økonomi mens du samtidig har det gøy? Vi tror det. I kunnskapssenteret kan elever i videregående skole spille et interaktivt rollespill som utfordrer dem til sammen å løse sentrale problemstillinger i en økonomi.

Kunnskapssenteret