Norges Bank

Kunnskapsbanken

Sentrale spørsmål og begreper i økonomien og det finansielle systemet - kort forklart

Styringsrenten

Inflasjon og pengepolitikk

Finansiell stabilitet

Penger og betalingssystem

Foredrag

Fagdag

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache intervjues av veileder i Kunnskapssenteret

Fagdag for lærere

Torsdag 25. mars 2021 arrangerte Norges Bank fagdag for lærere i videregående skole. Temaene var Norges Banks kjerneoppgaver, bankens arbeid i koronakrisen, en oppdatering på dagens økonomiske situasjon og utsiktene fremover.

Kunnskapssenteret

Norges Banks kunnskapssenter

I kunnskapssenteret kan elever i videregående skole spille et interaktivt rollespill som utfordrer dem til sammen å løse sentrale problemstillinger i en økonomi.

Kunnskapssenteret