Norges Bank

Kunnskapsbanken

Hva er motsyklisk kapitalbuffer?

Motsyklisk kapitalbuffer skal gjøre bankene mer solide og motvirke at bankenes kredittpraksis forsterker et tilbakeslag i økonomien.

Erfaring viser at tilbakeslag i økonomien gjerne blir kraftigere etter en periode med høy vekst i kreditt og formuespriser, som er typiske mål for syklisk sårbarhet i det finansielle systemet.  Motsyklisk kapitalbuffer skal sikre at bankene har en kapitalbuffer som svarer til nivået på den sykliske sårbarheten.

I dårlige tider kan kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes ned. Det kan motvirke at bankene forsterker en nedtur ved å stramme for mye inn på utlånene for å opprettholde kapitalkrav.

Norges Bank fastsetter nivået på bufferen fire ganger i året. Ifølge regelverket skal bufferkravet i utgangspunktet være mellom null og 2,5 prosent. Bufferkravet bør normalt ligge i øvre del av dette intervallet. Ved særlig høy syklisk sårbarhet kan bufferkravet settes over 2,5 prosent. Ved et tilbakeslag som gir eller vil kunne gi klart redusert tilgang på kreditt, bør kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes ned.

Sist endret 15. august 2023 16:00