Norges Bank

Tema: Styringsrenten

Løs oppgaver

Oppgavene kan løses i grupper eller individuelt

Oppgave 1 - Diskusjonsoppgave

Dersom alle målene for styringsrenten og Norges Banks pengepolitikk trekker i samme retning, blir fastsetting av renten enklere. Men hva bør vi gjøre når målene trekker i ulike retninger?

  • Hvilke mål skal Norges Bank oppnå med styringsrenten?
  • Er noen av målene viktigere enn andre?
  • Hvilke av målene ville dere selv lagt mest vekt på?

Forbered et innlegg eller en presentasjon som innledning til åpen diskusjon i klasserommet.

Oppgave 2 - Kreativ oppgave

Kan vi skaffe oss oversikt over hvordan endringer i styringsrenten påvirker økonomisk aktivitet og priser?

  • Hvilke nøkkelelementer i økonomien påvirkes av styringsrenten?
  • Hva er sammenhengen mellom dem?
  • Hvordan kan vi illustrere effekten renten har på økonomien?

Lag et utkast til visuell fremstilling av styringsrentens effekt på økonomien som dere presenterer for klassen.

Oppgave 3 - Analyseoppgave

Hvor godt Norges Bank lykkes i å oppnå målene for styringsrenten og pengepolitikken etterprøves regelmessig av banken selv, politiske myndigheter og andre fagmiljøer. Men hva er din vurdering?

  • Hvilke konkrete mål skal oppnås?
  • Hvordan kan vi måle om målet er oppnådd?
  • Hva finner du når du sammenligner mål med resultater?

Lag en rapport eller presentasjon som beskriver det dere har funnet ut.