Norges Bank

Staff Memo

Foretakenes omstilling til lavere klimagassutslipp og risikoen i norske banker

Forfatter:
Ida Nervik Hjelseth, Rønnaug Melle Johansen og Haakon Solheim
Serie:
Staff Memo
Nummer:
3/2024

Sammendrag

Klimaomstilling vil i en periode kunne øke foretakenes kostnader og redusere verdien av deres eiendeler. Hvis vi legger til grunn at bankenes sammensetning av utlån holdes konstant, kan kostnadsøkningen øke tapene i bankene. Risikoen for økte tap er svært ujevnt fordelt mellom næringer, og økningen vil trolig komme samtidig med at foretakenes behov for finansiering til å redusere utslipp øker.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 6. juni 2024 17:20
Publisert 6. juni 2024 17:20