Norges Bank

Rundskriv 3/2021

Driftsmønsteret for Norges Banks oppgjørssystem fra 1. august 2021

Driftsmønsteret for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) ble sist endret med virkning fra 16. januar 2020. Driftsmønsteret oppdateres med følgende endringer fra 1. august 2021:

  • Derivatoppgjøret fra SIX x-clear AG gjøres ikke lenger opp i NBO og tas ut av driftsmønsteret.
  • Låneordningen for verdipapirer i VPO er ikke i bruk og SIX x-clear AG har bekreftet at det ikke lenger er behov for en oppgjørsløsning i NBO. Dette punktet tas derfor ut av driftsmønsteret.
  • Tidspunktene for mottak og oppgjør i NBO av avregninger fra NICS samordnes med tidspunktene som er angitt i driftsmønsteret for NICS.

Driftsmønsteret for NBO har hittil hatt form av et rundskriv, slik at alle endringer i driftsmønsteret også kunngjøres ved å utstede et nytt rundskriv. Med rundskriv 3/2021 etablerer Norges Bank i stedet driftsmønsteret for NBO som et eget dokument som er tilgjengelig fra internettsiden for NBO på samme måten som vilkårene for kontohold. Endringer i driftsmønsteret vil kunngjøres i henhold til vilkårene for kontohold. Vesentlige endringer vil bli sendt på høring før endringene fastsettes.

Driftsmønsteret for Norges Banks oppgjørssystem fra 1. august 2021 (pdf)

Endringene i driftsmønsteret for NBO er fastsatt i henhold til Vilkårene for kontohold i Norges Bank, punkt 1.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv 8/2019.

Publisert 29. juni 2021 12:00
Publisert 29. juni 2021 12:00