Norges Bank

Rundskriv 5/2019

Endringer i Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

50- og 500-kroneseddelen av utgave VII er ikke tvungent betalingsmiddel etter 18.10.2019, men vil fortsatt kunne leveres til sentralbankdepotene. Spesifikasjon av hvordan disse sedlene skal leveres, tas inn i Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank. Kravene til pakking vil være de samme som for IR-sedler. Endringen gjelder fra og med 19.10.2019, og Vilkårene vil bli oppdatert samme dag.

Gjeldende Vilkår finnes på Norges Banks internettsider, se Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank.

Publisert 8. oktober 2019 15:00