Norges Bank

Rundskriv 10/2016

Endring i Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Pkt. 5 i Vilkårene sier at retningslinjer for hva som kjennetegner skadde/slitte mynter, kan fås ved henvendelse til Norges Bank.

Retningslinjene er nå lagt ut på våre nettsider som vedlegg til Vilkårene.

Siste avsnitt i pkt. 5 er endret i samsvar med dette.

Gjeldende Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter, med ovennevnte vedlegg, finnes på Norges Banks internettsider.

Publisert 10. november 2016 15:10