Norges Bank

Rundskriv 7/2012

Opphør av innløsningsplikt for seddelutgave VI

Til banker og bankforeningene

Snart mister forrige seddelutgave, dvs. utgave VI, sin verdi. Fristen for innløsning av følgende sedler er 1.11.2012:

  • 50-kronesedler med portrett av Aasmund O. Vinje
  • 100-kronesedler med portrett av Camilla Collett
  • 500-kronesedler med portrett av Edvard Grieg
  • 1000-kronesedler med portrett av Christian Magnus Falsen

Det er fortsatt mange sedler av denne utgaven i omløp. I løpet av 2012 har vi gjennom avisannonsering oppfordret publikum til å veksle inn disse sedlene før 1. november 2012 og opplyst om at dette kan gjøres ved Norges Banks hovedkontor i Oslo, ved Norges Banks depoter i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø eller hos banker som tilbyr denne tjenesten til sine kunder.

Etter at fristen 1. november er gått ut, har Norges Bank ikke lenger plikt til å innløse disse sedlene. Innløsning etter denne datoen vil bare skje i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad. Mer informasjon om retningslinjer for søknadsbehandling fremgår av våre nettsider.

Banker som tilbyr veksling til sine kunder, vil imidlertid kunne sende inn sedler av utgave VI til Norges Banks depoter frem til 31.12.2012, dvs. 2 måneder etter at fristen for publikum opphører.

Publisert 14. september 2012 12:30