Norges Bank

Pengemarkedsundersøkelse

Pengemarkedsundersøkelse

Serie:
Pengemarkedsundersøkelse
Nummer:
2001

Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank gjort en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International Settlements (BIS). Fra 2013 gjennomfører Norges Bank en årlig undersøkelse av det norske pengemarkedet. Undersøkelsen utfyller BIS-undersøkelsen, og dekker i tillegg markedene for gjenkjøpsavtaler (repo-markedet) og for usikrede pengemarkedslån.

Publisert 9. oktober 2001 17:00
Publisert 9. oktober 2001 17:00