Norges Bank

Markedsundersøkelse

Omsetningen i valuta- og derivatmarkedet (Treårig undersøkelse i regi av BIS)

Norges Bank overvåker til enhver tid det norske valuta- og pengemarkedet. Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank gjort en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International Settlements (BIS). Fra 2013 til 2019 gjennomførte Norges Bank en årlig undersøkelse av det norske pengemarkedet. Dette er erstattet av aggregerte pengemarkedsdata som publiseres hver virkedag kl 11.

Publisert 27. oktober 2022 15:00
Publisert 27. oktober 2022 15:00