Norges Bank

Regionalt nettverk

Svake utsikter

Les rapporten her (nettformat)

Intervjuer: Intervjuene er hovedsakelig gjennomført i perioden 24. oktober - 11. november 2022
Pressemelding: Svake utsikter (6. desember 2022)

Forsidebilde av publikasjonen Svake utsikter

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Prisene øker fortsatt mye

Bedriftenes kostnader har økt mye, og utsalgsprisene er langt høyere enn for ett år siden.

Prisene på for eksempel kraft og frakt har falt den siste tiden. Flertallet av bedriftene tror derfor at prisene vil øke mindre det neste året.

Det har blitt lettere å få tak i varer og arbeidskraft

I løpet av høsten har det blitt langt færre bedrifter som mangler innsatsvarer og produksjonsutstyr. Det er også færre bedrifter som har rekrutteringsproblemer, men andelen er fortsatt høyere enn normalt.

Bedriftene planlegger lite endringer i bemanningen den nærmeste tiden.

Bedriftene tror de får mindre å gjøre i vinter

Den høye prisveksten gjør at husholdningene får dårligere råd. Og det offentlige har mindre å bruke over sine budsjetter. Bedriftene tror derfor de vil selge færre varer og tjenester fremover, men de synes det er uvanlig vanskelig å forutsi utviklingen.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 6. desember 2022 10:00
Publisert 6. desember 2022 10:00