Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Svake utsikter

Ifølge bedriftene i Regionalt nettverk har veksten i aktiviteten avtatt gjennom høsten. Fremover venter bedriftene at kraftig pris- og kostnadsvekst, høyere renter og færre nye oppdrag fra offentlig sektor vil føre til lavere aktivitet. En langt mindre andel av bedriftene begrenses nå av kapasitetsproblemer, og færre bedrifter har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Likevel er det flere enn normalt som har kapasitetsbegrensninger, og bedriftene beskriver fortsatt arbeidsmarkedet som stramt.

Prisveksten er uvanlig høy, men mer enn halvparten av bedriftene tror prisveksten vil avta fremover. Flere viser til at prisene på enkelte innsatsfaktorer har falt den siste tiden.  Kontaktene venter en årslønnsvekst på 4,0 prosent i år og 4,2 prosent neste år.

Bedriftene venter at sterk pris- og kostnadsvekst, høyere renter og færre nye oppdrag fra offentlig sektor vil bidra til lavere aktivitet gjennom vinteren. Utsiktene er de svakeste siden januar 2009. Mange bedrifter omtaler markedet som avventende, og de fleste betegner usikkerheten som uvanlig stor. Bedriftene i varehandel og bygg- og anleggsnæringen venter den største nedgangen, mens oljeleverandørene tror aktiviteten vil tilta fremover. Lønnsomheten hos bedriftene er betydelig lavere enn for ett år siden.

Andelen bedrifter som meldte om kapasitetsproblemer nådde i vår det høyeste nivået siden 2007, men avtok noe i forrige runde. I løpet av høsten har andelen falt mye. Nedgangen er bredt basert.

 

Les rapporten: Regionalt nettverk 4/22

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. desember 2022 10:00
Publisert 6. desember 2022 10:00