Norges Bank

Regionalt nettverk

Kapasitetsbegrensninger og høy prisvekst demper vekstutsiktene

Les rapporten her (nettformat)

Intervjuer: Intervjuene er hovedsakelig gjennomført i perioden 2.-19. mai 2022.
Pressemelding: Kapasitetsbegrensninger og høy prisvekst demper vekstutsiktene
(Pressemelding 14. juni 2022)

Forsidebilde av publikasjonen Kapasitetsbegrensninger og høy prisvekst demper vekstutsiktene

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Det har blitt vanskeligere å få tak i arbeidskraft

Over halvparten av bedriftene sliter med å få tak i arbeidskraften de trenger. Det er bedriftene som vanligvis bruker ansatte fra utlandet som har de største rekrutteringsproblemene.

En del av bedriftene har dessuten problemer med å få tak i nok varer.

Prisene øker mye

Det har blitt dyrere å kjøpe inn varer fra utlandet. I tillegg har lønningene økt mer enn på lenge. Bedriftene har derfor satt opp utsalgsprisene mer enn vanlig. Likevel planlegger de å øke prisene enda mer det neste året.

Bedriftene har fått mer å gjøre

Bedriftene har kommet seg raskt etter pandemien, og mange har fått mer å gjøre gjennom våren.

Bedriftene tror aktiviteten vil øke litt mindre utover sommeren og høsten. En del begrenses av mangel på varer og arbeidskraft, mens andre tror høye priser vil dempe veksten.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 14. juni 2022 10:00
Publisert 14. juni 2022 10:00