Norges Bank

Regionalt nettverk

Høy kapasitetsutnytting og tiltagende prisvekst

Les rapporten her (nettformat)

Intervjuer: Intervjuene er hovedsakelig gjennomført i perioden 31. januar til 18. februar 2022.
Pressemelding: Høy kapasitetsutnytting og tiltagende prisvekst
(Pressemelding 15. mars 2022)

Forsidebilde av publikasjonen Høy kapasitetsutnytting og tiltagende prisvekst

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

God fart i næringslivet

Nedstengingen før jul bidro til fall i tjenestene mot husholdningene, mens de øvrige næringene rapporterer om vekst.

Bedriftene tror salget og produksjonen vil øke mer utover våren og sommeren. De som selger tjenester til husholdningene, venter den kraftigste veksten fremover.

Intervjuene ble gjennomført før invasjonen av Ukraina.

Stadig flere bedrifter har problemer med å øke produksjonen

Bedriftene har problemer med å få tak i varene de trenger og med å få tak i ansatte som har de riktige kvalifikasjonene.

Andelen som har begrensninger, er den høyeste siden høsten 2007. Dette skyldes blant annet problemer med produksjonen hos de som leverer ulike komponenter, vanskeligheter knyttet til transport og mangel på både norsk og internasjonal arbeidskraft.

Prisene og lønningene øker mer enn på lenge

Hos de fleste bedriftene øker kostnadene mer enn de pleier. Selv om mange bedrifter har økt prisene mye det siste året, ser de for seg at prisene vil øke enda mer fremover.

Bedriftene tror at lønningene i år vil øke mer enn på lenge. Det er fordi det er vanskelig å få tak i arbeidskraft, i tillegg til at prisene øker mye. 

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 15. mars 2022 10:00
Publisert 15. mars 2022 10:00