Norges Bank

Regionalt nettverk

Fortsatt vekst – flere kapasitetsbegrensninger

Intervjuer: Intervjuene er hovedsakelig gjennomført i perioden 25. oktober til 11. november
Pressemelding: Fortsatt vekst – flere kapasitetsbegrensninger (Pressemelding 7. desember 2021)

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

God fart i næringslivet, men butikkene selger mindre varer enn i sommer

Bedriftene som selger tjenester, har fått mer å gjøre gjennom høsten. Samtidig har butikkene solgt mindre varer enn de gjorde i sommer, men salget er fortsatt høyere enn før pandemien.  

Store utbygginger av for eksempel veier og jernbane i Norge og i utlandet har ført til at en del bedrifter innen både industri og bygg og anlegg har fått mer å gjøre.

Bedriftene tror ikke salget og produksjonen vil øke like mye gjennom vinteren og utover våren.  

Bedriftene ønsker å ansette flere, men har problemer med å få tak i den riktige kompetansen

De siste månedene har flere fått jobb, og bedriftene planlegger å ansette enda flere gjennom vinteren. Samtidig er det uvanlig mange bedrifter som ikke får tak i ansatte som har de riktige kvalifikasjonene.  

Fordi det er vanskelig å få tak i ansatte, tror bedriftene at lønningene vil øke mer til neste år enn de har gjort i år. 

For mange bedrifter har det blitt vanskeligere og mer kostbart å få tak i varer

Mange bedrifter har problemer med å få tak i nok varer og innsatsvarer. Det skyldes både forsinkelser i fabrikkene de kjøper fra og at transporten tar lengre tid. I tillegg har en stor del av det de kjøper inn blitt dyrere og frakten koster mye mer. Derfor planlegger bedriftene å øke prisene sine mer enn vanlig fremover.  

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 7. desember 2021 10:00
Publisert 7. desember 2021 10:00