Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Fortsatt vekst – flere kapasitetsbegrensninger

Aktiviteten i næringslivet fortsetter å øke, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Gjenåpning av samfunnet bidrar til høyere etterspørsel, men bedriftene venter svakere vekst framover. Over halvparten av bedriftene har kapasitetsbegrensninger.

I løpet av høsten har tjenesteyterne hatt den sterkeste veksten, mens salgsvolumet i varehandelen har falt og veksten i industrien har avtatt.

Bedriftene venter svakere vekst det neste halvåret. En del av bedriftene oppgir at fremtidsutsiktene er uvanlig usikre. Usikkerhetsmomentene er spesielt knyttet til smitteutvikling, råvaretilgang, fraktutfordringer og produksjonsbegrensninger hos leverandører.  Intervjuene ble gjennomført den siste uken i oktober og de to første ukene av november. Siden da har smittetallene økt mye og det har kommet både nasjonale og regionale smittevernstiltak.

Sysselsettingen har økt mye gjennom høsten, men bedriftene planlegger litt mindre økning de neste tre månedene. Ikke siden 2007 har det vært så høy andel bedrifter med kapasitetsbegrensninger. Det er også uvanlig mange som har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Anslaget for årslønnsveksten i år er oppjustert til 3,0 prosent, fra 2,9 prosent i august. Neste år ser bedriftene for seg en lønnsvekst på 3,3 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. desember 2021 10:00
Publisert 7. desember 2021 10:00