Norges Bank

Regionalt nettverk

Gjenåpning gir økt optimisme

Intervjuer: Hovedsakelig gjennomført i perioden 26. april - 11. mai
Pressemeld.: Gjenåpning gir økt optimisme (Pressemelding 8. juni 2021)

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Gjenåpning gjør at bedriftene ser lysere på fremtiden

Utbruddet av koronaviruset og smitteverntiltakene har påvirket norske bedrifter mye det siste året. De siste månedene har aktiviteten i næringslivet tatt seg opp. Mange bedrifter forbereder seg på at samfunnet skal åpne opp igjen. Det er spesielt industribedrifter og bedrifter som selger tjenester til næringslivet som har fått mer å gjøre.

Bedriftene tror de vil få enda mer å gjøre fremover etter hvert som smitteverntiltakene lettes opp, og de er mer optimistiske nå enn i februar.

Bedriftene planlegger å investere mer det kommende året.

Bedriftene vil sysselsette enda flere

De siste månedene har det blitt flere ansatte i bedriftene. Bedriftene tror de vil sysselsette enda flere de neste tre månedene siden de forventer god aktivitet i økonomien fremover.   

En del bedrifter har hatt problemer med å få tak i arbeidskraft fra utlandet på grunn av stengte grenser. 

Bedriftene venter høyere lønnsvekst

Bedriftene tror lønnsveksten i år vil bli på 2,7 prosent.

Prisene på tjenester til husholdningene har økt lite det siste året fordi det har vært svak etterspørsel. Prisene på varer er en del høyere enn de var i fjor vår, delvis fordi etterspørselen har vært høyere enn tilbudet. I tillegg har det vært dyrere for norske bedrifter å kjøpe inn varer fra utlandet.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 8. juni 2021 10:00
Publisert 8. juni 2021 10:00