Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Gjenåpning gir økt optimisme

Aktiviteten i næringslivet har økt de siste månedene, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk.  Bedriftene har tro på at lettelser i smitteverntiltakene gjennom sommeren vil gi betydelig vekst fremover. Offentlige bygg- og anleggsprosjekter vil forsterke veksten.

Det samlede aktivitetsnivået de siste tre månedene har økt. Veksten var sterkest innenfor industrien og næringsrettet tjenesteyting. Samtidig har omsetningen i varehandelen og bygg- og anleggsnæringen falt. I de øvrige næringene har aktivitetsnivået endret seg lite fra februar.

Alle næringene tror veksten vil tilta det neste halvåret i takt med at samfunnet åpner igjen. De husholdningsrettede tjenesteyterne venter størst økning.

Strenge reiserestriksjoner har bidratt til større knapphet på arbeidskraft og økte kapasitetsbegrensninger gjennom våren. Bedriftene planlegger betydelig vekst i både sysselsetting og investeringer fremover. Anslaget for årslønnsveksten i år er oppjustert til 2,7 prosent, fra 2,3 prosent i februar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. juni 2021 10:00
Publisert 8. juni 2021 10:00