Norges Bank

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Aktiviteten i næringslivet har tatt seg opp igjen

Utbruddet av koronaviruset og tiltakene for å bremse smitte førte til at aktiviteten hos bedriftene i Regionalt nettverk falt kraftig i vår. Etter hvert som tiltakene har blitt lettet på, har bedriftene fått mer å gjøre igjen. Mange norske ferieturister bidro til en god sommer for norske butikker og reiselivsbedrifter. Likevel er det fortsatt en del som har mindre å gjøre enn de hadde før virusutbruddet. Bedriftene er fremdeles forsiktige med å sette i gang nye store prosjekter, og de leverer stadig mindre til utlandet og til oljenæringen.

Bedriftene tror at aktiviteten vil øke svakt det neste halvåret, men de er veldig usikre på utviklingen fremover. Mye vil avhenge av smittetallene og hvilke tiltak som settes inn for å bremse smitten.

Færre permitterte

Mange ansatte ble permittert i vår. De siste månedene har en god del av de permitterte kommet tilbake på jobb. Fremover tror bedriftene at det vil være små endringer i hvor mange de har i arbeid.

Det er flere bedrifter enn i mai som ikke kan øke salget eller produksjonen uten å investere i nytt utstyr eller ansette flere. Det er delvis fordi aktiviteten har økt ganske mye. I tillegg har smitteverntiltak begrenset aktiviteten for en del bedrifter. De fleste bedriftene svarer at de får tak i de medarbeiderne de trenger.

Lave lønnsforventninger

Bedriftene tror lønnsveksten i år vil bli på 1,9 prosent. Prisene på varer har økt en god del i sommer. Det skyldes blant annet at kronen svekket seg gjennom vinteren og våren. Dermed har det blitt dyrere for varehandelsbedriftene å kjøpe inn varer fra utlandet. Bedriftene tror ikke de vil øke prisene like mye det kommende året.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 15. september 2020 10:00
Publisert 15. september 2020 10:00