Norges Bank

Regionalt nettverk

Kraftig fall i aktiviteten

Intervjuer:    Hovedsakelig gjennomført i perioden 27. april - 15. mai
Pressemeld.: Kraftig fall i aktiviteten (Pressemelding 9. juni 2020)

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Veksten i næringslivet har falt kraftig

På grunn av utbruddet av koronaviruset og tiltakene for å begrense smitten har bedriftene hatt mye mindre å gjøre denne våren. En rekke bedrifter har måttet stenge midlertidig, og både husholdningene og næringslivet har kjøpt mindre varer og tjenester. Også handelen over landegrensene har bremset opp. I tillegg har oljeprisen falt, og oljenæringen bruker derfor mindre penger.

Etter hvert som vi kan leve mer som normalt, vil mange få mer å gjøre. Bedriftene tror likevel det vil ta tid før aktiviteten i oljenæringen og etterspørselen fra utlandet tar seg opp igjen. De tror dessuten at det vil bli bygget færre boliger og private næringsbygg.

Bedriftene planlegger å investere mindre det kommende året.

Mange har blitt permittert

Mange ansatte har blitt permittert siden midten av mars. En del har allerede kommet tilbake i jobb, og bedriftene tror at enda flere vil komme tilbake utover sommeren.

Andelen bedrifter som ikke kan øke salget eller produksjonen uten å investere i nytt utstyr eller ansette flere har falt siden februar. Likevel er det en del bedrifter som har hatt problemer med å få tak i varer og arbeidskraft fra utlandet.

Lav lønnsvekst

Bedriftene tror lønnsveksten i år vil bli på 1,8 prosent, noe som er mye lavere enn de så for seg i februar. Samtidig øker prisene på varer. Det skyldes blant annet at den norske kronen svekket seg over en lengre periode. Dermed har det blitt dyrere for varehandelsbedriftene å kjøpe inn varer fra utlandet.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 9. juni 2020 10:00
Publisert 9. juni 2020 10:00