Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Kraftig fall i aktiviteten

Koronautbruddet og tiltakene for å begrense smitte har ifølge bedriftene i Regionalt nettverk ført til at den økonomiske aktiviteten har falt kraftig denne våren. Oljeprisfallet har bidratt til å forsterke nedgangen. Bedriftene ser for seg om lag uendret aktivitetsnivå det neste halve året. Bedriftene har kuttet kraftig i investeringsplaner, og de venter betydelig lavere lønnsvekst enn de gjorde før pandemiutbruddet.

Ifølge bedriftene har aktiviteten falt med en årlig rate på 5,3 prosent de siste tre månedene. Til sammenligning rapporterte de om en reduksjon på litt under 3 prosent under finanskrisen høsten 2008. I en del næringer har nedgangen vært så kraftig at den faller under måleskalaen for aktivitet som brukes i Regionalt nettverk. Det er derfor grunn til å tro at det reelle fallet i produksjonen er større. Aktiviteten har falt i alle næringer. Nedgangen er størst innen tjenesteyting mot husholdningene, men aktiviteten har også falt mye i tjenesteyting mot næringslivet, oljeleverandørnæringen og i varehandelen.

De husholdningsrettede næringene ser for seg at aktiviteten vil ta seg opp det neste halve året. Også innenfor tjenesteyting mot næringslivet ventes det en viss vekst. Bedriftene venter på den annen side svakere etterspørsel fra eksportmarkedene og oljenæringen fremover, i tillegg til fall i bygging av boliger og private næringsbygg.

Virusutbruddet har også medført nedjusterte investeringsplaner, redusert kapasitetsutnytting og lavere sysselsetting. Bedriftene planlegger å øke sysselsettingen utover sommeren. Anslaget for årslønnsveksten i år er nedjustert fra 3,2 prosent i februar til 1,8 prosent i mai.

Rapport: Regionalt nettverk 2/2020

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. juni 2020 10:00

Regionalt nettverk

Fire ganger i året intervjuer vi ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Publisert 9. juni 2020 10:00