Norges Bank

Regionalt nettverk

Veksten har avtatt videre

Intervjuer:    Hovedsakelig gjennomført i perioden 27. januar-14. februar. Ringerunde gjennomført 4.-6. mars.
Pressemeld.: Veksten har avtatt videre (Pressemelding 10. mars 2020)

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Veksten i næringslivet avtar videre

Etter flere år med stadig mer å gjøre, har veksten hos bedriftene falt siden i fjor høst. Handelskonflikter gjør at etterspørselen etter norske eksportvarer øker mindre enn før. I tillegg er flere store prosjekter innen olje, vei og jernbane ferdigstilt eller utsatt. Det bygges også færre nye boliger og folk handler mindre i norske butikker. Bedriftene tror at veksten vil fortsette å avta det neste halve året.

Etter den ordinære intervjurunden har spredningen av koronaviruset økt. Vi har derfor gjennomført en ekstra ringerunde til et utvalg bedrifter. Virusutbruddet ser ut til å få konsekvenser for store deler av næringslivet, blant annet i form av redusert etterspørsel og forsinkede vareleveranser.

Sterk konkurranse om enkelte yrkesgrupper

Andelen bedrifter som ikke kan øke salget eller produksjonen uten å investere i nytt utstyr eller ansette flere har holdt seg stabil siden våren i fjor. Det er fortsatt sterk konkurranse om enkelte yrkesgrupper som for eksempel yrkesfagutdannede og personer med IT-kompetanse. Siden november har antall nyansettelser i bedriftene endret seg lite, og de planlegger heller ingen stor økning i antall ansatte utover våren.

Lønnsforventningene er uendret

De siste årene har større konkurranse om arbeidskraften bidratt til høyere lønnsvekst. Som i november tror bedriftene at lønningene vil øke med 3,2 prosent i år. Samtidig kan det se ut til at prisene på varer vil øke. Det skyldes blant annet at den norske kronen har blitt svakere. Dermed har det blitt dyrere for varehandelsbedriftene å kjøpe inn varer fra utlandet.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 10. mars 2020 10:00
Publisert 10. mars 2020 10:00