Norges Bank

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Lavere vekst i næringslivet

De siste årene har bedriftene meldt om god vekst. Siden august har veksten avtatt. Det skyldes blant annet at folk har handlet mindre i butikkene, og at store vei- og jernbaneutbygginger har blitt utsatt. Dessuten øker ikke etterspørselen fra oljesektoren like mye som før. Bedriftene tror at veksten vil gå litt videre ned det neste halve året.

Færre nyansettelser

I takt med at aktiviteten har tatt seg opp de siste årene, har bedriftene ansatt stadig flere. De siste månedene har svakere vekstutsikter gjort at de har ansatt færre, og bedriftene tror de vil være tilbakeholdne med nyansettelser utover vinteren. På den annen side er det fortsatt mange bedrifter som ikke kan øke aktiviteten uten å øke bemanningen eller investere i nytt utstyr, og konkurransen om enkelte yrkesgrupper har blitt sterkere.

Moderat lønnsvekst

Bedriftene tror at lønningene vil øke med 3,2 prosent neste år, etter å ha økt med 3,1 prosent i år. Samtidig kan det se ut til at prisveksten på det vi handler i butikkene vil øke. Det skyldes blant annet at det blir dyrere for varehandelsbedriftene å kjøpe inn varer fra utlandet fordi kronekursen er blitt stadig svakere. 

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 10. desember 2019 10:00
Publisert 10. desember 2019 10:00