Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk: Oppsummering fra ringerunde i oktober 2017

I perioden 9.-11. oktober 2017 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok og 76 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Bedriftene ble spurt om utviklingen i produksjonen siden august og om forventningene til produksjonsveksten fremover har endret seg.

I august (runde 2017-3) ventet bedriftene i Regionalt nettverk moderat produksjonsvekst det neste halve året. Informasjonen innhentet i oktober indikerer at aktiviteten samlet har utviklet seg om lag som bedriftene så for seg i august. Forventningene til produksjonsveksten fremover er lite endret siden august.

Fra og med 2018 legges det ikke opp til ringerunder i forbindelse med de mellomliggende rentemøtene.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 20. oktober 2017 10:00