Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk: Oppsummering fra ringerunde i april 2017

I perioden 18.-20. april 2017 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok og 72 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Bedriftene ble spurt om utviklingen i produksjonen siden februar og om forventningene til produksjonsveksten fremover har endret seg.

I februar (runde 2017-1) ventet bedriftene i Regionalt nettverk moderat produksjonsvekst det neste halve året. Informasjonen innhentet i april indikerer at aktiviteten samlet har utviklet seg om lag som bedriftene så for seg i februar. Forventningene til produksjonsveksten fremover er lite endret siden februar.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 28. april 2017 10:00