Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk - ringerunde i oktober 2016

I perioden 10.-12. oktober 2016 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok og 71 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Bedriftene ble spurt om utviklingen i produksjonen siden august og om forventningene til produksjonsveksten fremover har endret seg.

I august (runde 2016-3) ventet bedriftene i Regionalt nettverk moderat produksjonsvekst det neste halve året. Informasjonen innhentet i oktober indikerer at aktiviteten samlet har utviklet seg om lag som bedriftene så for seg i august. Forventningene til produksjonsveksten fremover er lite endret siden august.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 21. oktober 2016 10:00