Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 3/2016

Intervjuene er gjennomført i perioden 4. - 26. august 2016.

Fra og med runde 2016-3 blir det ikke publisert regionale oppsummeringer fra Regionalt nettverk. De aggregerte størrelsene på regionsnivå vil fremdeles være tilgjengelige i de regionale figurene og tilhørende tallmateriale.

Se også:

Pressemelding 13. september 2016

Mer om Regionalt nettverk

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 13. september 2016 10:00
Publisert 13. september 2016 10:00