Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk - ringerunde i april 2016

I perioden 18.-21. april 2016 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok og 73 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Bedriftene ble spurt om utviklingen i produksjonen siden februar.

I februar (runde 2016-1) ventet bedriftene i Regionalt nettverk om lag uendret produksjonsnivå det neste halve året. Informasjonen innhentet i slutten av april indikerer at aktiviteten samlet sett har utviklet seg om lag som bedriftene så for seg i februar. Forventningene til produksjonsveksten fremover er lite endret fra februar.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 29. april 2016 10:00
Publisert 29. april 2016 10:00