Norges Bank

Regionalt nettverk

Oppsummering fra ringerunde i april 2015

I perioden 20.-25. april 2015 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok, og 73 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Bedriftene ble spurt om utviklingen i produksjonen og sysselsettingen siden januar.

I januar (runde 2015-1) ventet bedriftene i Regionalt nettverk svak vekst i produksjonen det neste halve året. Informasjonen innhentet i slutten av april indikerer at produksjonen har økt om lag som bedriftene så for seg i januar. Forventningene til produksjons­veksten fremover er noe nedjustert fra januar.

I januar planla bedriftene om lag uendret nivå på sysselsettingen de neste 3 månedene. De rapporterte i april at utviklingen hadde vært om lag som ventet og så for seg fortsatt nullvekst i sysselsettingen fremover. Kapasitetsutnyttingen kan se ut til å være litt lavere enn i januar.

Fakta om regionalt nettverk

 

 

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 4. mai 2015 10:00