Norges Bank

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 6. juni 2012 10:00
Publisert 6. juni 2012 10:00