Norges Bank

Regionalt nettverk

Oppsummering fra ringerunde i april 2012

I perioden 23.-27. april 2012 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok, og 69 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Samtalene fokuserte på utviklingen i produksjon og sysselsetting siden januar.

I januar (runde 2012-1) ventet bedriftene i Regionalt nettverk at veksten i produksjonen ville avta svakt det neste halve året. Informasjonen innhentet i slutten av april indikerer at produksjonsveksten har vært noe sterkere enn bedriftene så for seg i januar. De samlede markedsutsiktene ser også ut til å være bedret litt siden januar.

I januar planla bedriftene å øke sysselsettingen de neste 3 månedene. De rapporterte i april at utviklingen i sysselsettingen hadde vært om lag som ventet. Kapasitetsutnyttingen ser ut til å ha økt noe fra januar.

Fakta om regionalt nettverk

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 7. mai 2012 10:00