Norges Bank

Regionalt nettverk

Oppsummering fra ringerunde i april 2011

5. mai 2011

I perioden 26.-28. april 2011 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok, og 75 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Samtalene fokuserte på utviklingen i produksjon og sysselsetting siden januar.

I januar (runde 1/2011) ventet bedriftene i Regionalt nettverk en betydelig vekst i produksjonen det neste halve året. Informasjonen innhentet i slutten av april indikerer relativt sterk vekst i produksjonen, men noe svakere enn bedriftene ventet i januar. Noen av kontaktene antydet at etterspørselen fra husholdningene har vært svakere enn ventet. Den kalde vinteren har begrenset produksjonsveksten i deler av industrien og bygg og anlegg. De samlede markedsutsiktene ser ut til å være bedret noe siden januar.

I januar planla bedriftene å øke sysselsettingen de neste 3 månedene. De rapporterer i april at utviklingen i sysselsettingen har vært om lag som ventet. Kapasitetsutnyttingen ser ikke ut til å være vesentlig endret.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 5. mai 2011 10:00