Norges Bank

Regionalt nettverk

Oppsummering fra ringerunde i april 2010

29. april 2010


19.-21. april 2010 gjennomførte Regionalt nettverk telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i private sektor.  Alle regioner deltok, og 71 bedrifter ble intervjuet. Samtalene fokuserte på utvikling i produksjon og sysselsetting, samt effekter av vulkanutbruddet.

I vinter (runde 2010 1) ventet bedriftene i Regionalt nettverk at produksjonen ville øke om lag 1½ prosent fram mot over sommeren. Bedriftene planla samtidig å holde sysselsettingen uendret de neste tre månedene. Så langt er den samlede utviklingen i både produksjon og sysselsetting i tråd med forventningene. Innen bygg og anlegg og i byggevarenæringen har den kalde vinteren bidratt til noe svakere vekst enn ventet. Ordreinngangen og produksjonen har vært noe høyere enn ventet i deler av eksportindustrien. Forventningene fremover er lite endret, både for produksjon og sysselsetting.

Det var få bedrifter som så for seg store effekter av vulkanutbruddet, men utbruddet har gitt noe økt usikkerhet om markedsutsiktene fremover for bedriftene, særlig innen reiseliv.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 29. april 2010 10:00