Norges Bank

Regionalt nettverk

Oppsummering fra ringerunde i januar 2010

Serie:
Regionalt nettverk

20. - 25. januar 2010 gjennomførte alle regioner i Regionalt nettverk telefonsamtaler med et utvalg kontaktbedrifter i bygg og anlegg og konkurranseutsatt industri. Samtalene har fokusert på produksjon, ordreinngang, investeringer og sysselsetting. Omlag 60 bedrifter ble intervjuet. Informasjonen fra kontaktene bekrefter i stor grad bildet for disse næringene fra november 2009.

Aktivitetsnivået i de intervjuede bedriftene er fortsatt svært lavt, særlig i enkelte deler av den konkurranseutsatte industrien. Kontaktene i utvalget rapporterte at sysselsettingen har falt ytterligere. De forventer fortsatt fall, men noe mindre enn gjennom de siste 3 måneder. Et klart flertall av kontaktene meldte at ordrebeholdningen er lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Dessuten består ordrebeholdningen nå av flere mindre oppdrag enn tidligere. Dette reduserer både langsiktighet, forutsigbarhet og marginer.

Flertallet av kontaktene i den konkurranseutsatte delen av industrien planlegger lavere investeringsaktivitet i år enn i 2009. Industrikontaktene kunne videre fortelle at konkurransen med utenlandske konkurrenter om nye oppdrag er hard, og at oppdragsgiverne fokuserer sterkt på pris.

 

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 3. februar 2010 14:05
Publisert 3. februar 2010 14:05