Norges Bank

Valutareserver

Forvaltningen av valutareservene: rapport for 4. kvartal 2020

Serie:
Valutareserver
Nummer:
4/2020

Reservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje. Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene. Mer om valutareservene

Publisert 25. februar 2021 10:00
Publisert 25. februar 2021 10:00