Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 2/2023

Les rapporten her (nettformat)

Filen "Anslag på makroøkonomiske hovedstørrelser" ble rettet kl 10.05 den 22. juni.

Rentebeslutningen - juni 2023

Neste Pengepolitisk rapport legges fram 21. september 2023

Forsidebilde av publikasjonen Pengepolitisk rapport 2/2023

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 22. juni 2023 10:00
Sist endret 22. juni 2023 10:05
Publisert 22. juni 2023 10:00
Sist endret 22. juni 2023 10:05