Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/2022

Les rapporten her (nettformat)

I versjonen av PPR og tilhørende tallsettet som ble publisert klokken 10 var det en feil i vedleggstabell 3. Anslaget for BNP-vekst i 2023 var oppgitt til -0,1. Det riktige tallet er -0,2. Feilen er nå rettet.

Forsidebilde av publikasjonen Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/2022

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 15. desember 2022 10:00
Sist endret 15. desember 2022 11:15
Publisert 15. desember 2022 10:00
Sist endret 15. desember 2022 11:15