Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/2022

Les rapporten her (nettformat)
Forsidebilde av publikasjonen Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/2022

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Se neste utgivelse i kalenderen.

ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 22. september 2022 10:00
Publisert 22. september 2022 10:00