Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 2/11

Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 22. juni 2011.

I regnearket som ble publisert klokken 14.00 onsdag 22. juni var anslått styringsrente i Norges Bank ved en feil oppgitt til 2,35 prosent i tredje kvartal og 2,66 prosent i fjerde kvartal 2011. De riktige anslagene er 2,39 prosent for tredje kvartal og 2,65 prosent for fjerde kvartal. Det korrekte regnearket ble publisert på Norges Banks nettsider onsdag 22. juni klokken 16.00.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 22. juni 2011 14:00
Sist endret 28. juni 2011 11:58
Publisert 22. juni 2011 14:00
Sist endret 28. juni 2011 11:58