Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lite endring i låneetterspørselen

Bankene rapporterte om lite endring i etterspørselen etter lån fra både husholdningene og foretakene i 4. kvartal 2019. Kredittpraksisen og utlånsbetingelsene var uendret. Utlånsrentene økte noe i begge segmenter for andre kvartal på rad, i tråd med noe økte finansieringskostnader. Utlånsmarginene på lån var om lag uendret i begge segmenter. For 1. kvartal 2020 venter bankene marginale endringer i samlet etterspørsel etter lån og kredittpraksis for begge segmenter. Bankene venter også noe økte utlånsmarginer på lån til ikke-finansielle foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 16. januar 2020 10:00
Publisert 16. januar 2020 10:00