Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Strammere kredittpraksis overfor husholdningene

Bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdningene i 1. kvartal 2017. Innstrammingen var som varslet i 4. kvartal og forklares med endringene i boliglånsforskriften. Husholdningenes og de ikkefinansielle foretakenes etterspørsel etter lån var uendret i 1. kvartal. Utlånsrentene og utlånsmarginene økte, både for husholdninger og ikke-finansielle foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 27. april 2017 10:00
Publisert 27. april 2017 10:00