Norges Bank

Bankene rapporterer at etterspørselen etter lån fra husholdninger og foretak har falt de to siste kvartalene og forventes å falle ytterligere i 1. kvartal 2009. Bankene fortsatte å stramme inn kredittpraksisen overfor foretak og husholdninger i 4. kvartal 2008. I 1. kvartal 2009 forventer bankene ytterligere innstramming i kredittpraksisen overfor foretak og om lag uendret kredittpraksis overfor husholdninger.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Spørreskjema - utlån til husholdninger (xlsx)
Spørreskjema - utlån til ikke-finansielle foretak (xlsx)

Publisert 27. januar 2009 10:00
Publisert 27. januar 2009 10:00