Norges Bank

Bankene lettet noe på kredittpraksisen overfor foretak, mens kredittpraksisen overfor husholdninger var om lag uendret i 3. kvartal 2009. I 4. kvartal 2009 forventer bankene en ytterligere lettelse i kredittpraksisen overfor foretak og om lag uendret kredittpraksis overfor husholdninger. Bankene rapporterte om økt etterspørsel etter lån både fra husholdningene og foretakene i 3. kvartal 2009.

Foretakenes låneetterspørsel forventes å øke ytterligere i 4. kvartal. Bankene forventer at husholdningenes etterspørsel etter lån vil bli om lag uendret fremover.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Spørreskjema - utlån til husholdninger (xlsx)
Spørreskjema - utlån til ikke-finansielle foretak (xlsx)

Publisert 27. oktober 2009 10:00
Publisert 27. oktober 2009 10:00