Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Noe høyere utlånsmarginer på lån til foretak

Bankene rapporterer om økt etterspørsel etter lån fra husholdningene og litt lavere etterspørsel etter lån fra foretakene i 2. kvartal.

Utlånsmarginene på lån til husholdninger falt noe i 2. kvartal og ventes å falle ytterligere neste kvartal. Utlånsmarginene på lån til foretak steg noe i 2. kvartal og ventes å stige videre i neste kvartal.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 28. juli 2016 10:00
Publisert 28. juli 2016 10:00